Välkommen till Tingsrydgruppen

Tingsrydgruppen bildades 1982 och är verksam i Tingsryds kommun i södra Småland. Medlemmarna är specialiserade inom var sitt specifika konstområde och har erfarenheter av olika teoretiska, kreativa och praktiska yrkesområden.

Alla arbetar individuellt inom sitt område, men även i grupp i gemensamma projekt som utställningar och symposier. Gruppens medlemmar arbetar med många olika tekniker och material inom både två- och tredimensionell konst och konsthantverk.

Följ oss på Facebook!

Gruppens medlemmar:
Agneta B Lind, textile, collage
Margareta Borgehed, ceramics, aquarell
Martin Bornholm, painting, collage, graphic
Staffan G:son Lind, sculpture, photography
Mikaela Hölbling, painting, objects, graphic
Michaela Ivarsdotter, coppersmith & metalartist
Ove Jarl, carpentry
Björn Jäderås, sculpture, art casting
Liselotte Jörgensdotter, textile, aquarell
Lothar Krenz, silversmithing & metal art
Christer Lieberath, painting, graphic design
Maria Olausson, graphic
Ewa Schander, objects, digital paintings
Oliver Weerasinghe, sculpture

 

Agneta B Lind
Agneta B Lind, textile, collage
Gässemåla skola, SE-360 10 Ryd
phone +46(0)459 80672, mobile +46(0)702 816830
www.agnetalind.se tk@agnetalind.se

Margareta Borgehed
Margareta Borgehed, ceramics, aquarell
Smöramåla, SE-360 13 Urshult
phone +46(0)477 20811, mobile +46(0)72 5345464
smoramalakeramik.se borgehed@telia.com

Martin Bornholm
Martin Bornholm, painting, collage, graphic
Aramo skola, SE-360 13 Urshult
phone +46(0)477 20136, mobile +46(0)703 790136
martin.bornholm@telia.com

Staffan G:sson Lind
Staffan G:son Lind, skulpture, photography
Gässemåla skola, SE-360 10 Ryd
phone +46(0)459 80672, mobile +46(0)705 380672
www.kcsyd.se tilolind@swipnet.se

Mikaela Hölbling
Mikaela Hölbling, paintings, objects, graphic
Smedjevägen 7, SE-360 13 Urshult
phone +46(0)725 758284
www.svenskakonstnarer.se mikaela.holbling@hotmail.com

Michaela Ivarsdotter
Michaela Ivarsdotter, coppersmith & metalartist
Centrumgatan 16, SE-362 51 Väckelsång
phone +46(0)703 073199
www.ivarsdotter.se ivarsdotter@telia.com

Ove Jarl
Ove Jarl, carpentry
Aramo, SE-360 13 Urshult
phone +46(0)477 20304, 20272

Björn Jäderås
Björn Jäderås, sculpture, art casting
Hakefors 3, SE-362 92 Tingsryd
phone +46(0)459 85143, mobile +46(0)70 5185143
bjk.g.se info@bjk.g.se

Liselotte Jörgensdotter
Liselotte Jörgensdotter, textile, aquarelle
Stångsmåla gamla skola, SE-360 24 Linneryd
phone +46(0)477 42070
www.svenskakonstnarer.se

Lothar Krenz
Lothar Krenz, silversmithing and metal art
Kroksgatan 7, SE-362 32 Tingsryd
phone +46(0)477 31162
www.krenz.se lothar.krenz@telia.com

Christer Lieberath
Christer Lieberath, painting, graphic design
Sjörup Gård, SE-362 92 Tingsryd
phone +46(0)459 85105
www.christerlieberath.com artagon@telia.com

Maria Olausson
Maria Olausson, graphic
Bjällerhult, SE-360 10 Ryd
Plantagegatan 6c, SE-413 05 Göteborg
mobile +46(0)730 300102
manoel@telia.com

Ewa Schander
Ewa Schander, objects, digital paintings
Storgatan 15, SE-360 10 Ryd
phone +46(0)459 83312, mobile +46(0)730 337422
www.svenskakonstnarer.se ewa.schander@hotmail.com

Oliver Weerasinghe
Oliver Weerasinghe, sculpture
Hyllesbol, Lilläng, SE-362 51 Väckelsång
phone +46(0)477 40107, mobile +46(0)729 424013
www.weerasinghe.se mail@weerasinghe.se